Tạo mã qrcode chuyển khoản ngân hàng cho POS

by
Odoo

289.25

v 12.0 Third Party
Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies Point of Sale (point_of_sale)
Discuss (mail)
Inventory (stock)
Invoicing (account)
Community Apps Dependencies
Lines of code 2064
Technical Name gerp_qrcode_payment_pos
Websitehttps://erptoancau.com
You bought this module and need support? Click here!
Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies Point of Sale (point_of_sale)
Discuss (mail)
Inventory (stock)
Invoicing (account)
Community Apps Dependencies
Lines of code 2064
Technical Name gerp_qrcode_payment_pos
Websitehttps://erptoancau.com
ks-logo
logo
odoo-logo
G-ERP - Giải pháp odoo toàn diện

Chúng tôi online 24/7 cho các dịch vụ bạn cần. Liên lạc ngay với chúng tôi!

Tổng quan

Tạo mã Qr code cho biên lai thanh toán tại webstie và POS
User Guide
Hướng dẫn sử dụng
Copy
Link
 contact-man-icon
mail-iconhttps://erptoancau.com
phone+84-943730142
zalo+84-943730142

Tất cả Đặc điểm

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt

Quy trình

Tính năng chính

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt
Quy trình

Chức năng và hình ảnh

Cấu hình các thông số tài khoản, ngân hàng người thụ thưởng
Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt
Tờ hóa đơn (receipt)
Quy trình

Cấu hình các thông số tài khoản, ngân hàng người thụ thưởng

Cấu hình các thông số tài khoản, ngân hàng người thụ thưởng tại Bán hàng/Cấu hình/Thiết lập/QR code Các thông số quan trọng là ngân hàng, tài khoản người thụ hưởng, tên người thụ hưởng.

Cấu hình các thông số tài khoản, ngân hàng người thụ thưởng tại Bán hàng/Cấu hình/Thiết lập/QR code Các thông số quan trọng là ngân hàng, tài khoản người thụ hưởng, tên người thụ hưởng.

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt Lưu ý : Trong qrcode này có phần ghi chú tương ứng số đơn hàng trên hệ thống ERP để sau này kế toán lấy thông tin từ ngân hàng về sẽ khớp nối với đơn hàng của khách hàng đã trả hay chưa.

Tại module POS: Sau khi cấu hình xong thì có thể sử dụng Qr code ở POS và tờ receipt Lưu ý : Trong qrcode này có phần ghi chú tương ứng số đơn hàng trên hệ thống ERP để sau này kế toán lấy thông tin từ ngân hàng về sẽ khớp nối với đơn hàng của khách hàng đã trả hay chưa.
Ví dụ thông tin tờ hóa đơn ( receipt)

Quy trình

Quy trình

Quy trình
advance
Tại sao chọn chúng tôi

 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
Khách hàng

 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img
 • logo-img

Chúng tôi online 24/7 để trả lời các câu hỏi của bạn

phone+84-943730142
zalo+84-943730142

Trong qrcode này có phần ghi chú tương ứng số đơn hàng trên hệ thống ERP để sau này kế toán lấy thông tin từ ngân hàng về sẽ khớp nối với đơn hàng của khách hàng đã trả hay chưa.

release 1.0

2024-04-11 02:20:09.927754
Improvement
 • Tạo mã Qr code cho biên lai thanh toán tại webstie và POS
G-ERP Dịch vụ

Please log in to comment on this module

 • The author can leave a single reply to each comment.
 • This section is meant to ask simple questions or leave a rating. Every report of a problem experienced while using the module should be addressed to the author directly (refer to the following point).
 • If you want to start a discussion with the author or have a question related to your purchase, please use the support page.